Sarajevo

////////////////////////////////////////////////////

•  04.07 — 25.07.2015 | Sarajevo 
Umjetnička galer­ija Bosne i Hercegovine
Art Gallery of Bosnia and Herzegovina
Zelenih beretki 8

71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
www.ugbih.ba

 

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

 

Promotional video for the exhi­bi­tion in Sarajevo — © Velid Agović:

/////////////////////////////////////////////////////

 

Photos from the comiXcon­nec­tion exhi­bi­tion in Sarajevo:

////////////////////////////////////////////////////

 

A work­shop Ljetni kamp stripa (Comics Summer Camp) took place dur­ing the comiXcon­nec­tion exhi­bi­tion in Sarajevo. Photos are taken from Mali mag­a­cin kabare: