Home M

Mi az,
ha a szupernő Horny Dyke találkozik a depressziós Zorka macskával, vészterhes hollók fenyegetnek egy gumikacsát, a városi csavargó, Mita Kombajn megigézve hallgatja Momirka partizántörténeteit és a szuperhős Lavandermant rémálmok gyötrik?

Ez a
comiXconnection – strip, bandă desenată, strip, képregény, стрип

Amilyen különbözőek a képregény elnevezései, olyan sokfélék megjelenési formái Horvátországban, Szlovéniában, Romániában, Magyarországon, Szerbiában és Bosznia és Hercegovinában. Keletkezésük története közvetlenül tükrözi a mindenkori politikai történéseket és a társadalom nyitottságát e művészeti és kommunikációs műfajjal szemben. Ennek megfelelően a mainstream és alternatív közötti határok is országról országra máshol húzódnak meg. A comiXconnection a fenti hat ország legszélesebb értelemben vett ún. independent, független képregényeit állítja ki, miközben tekintetünket a különbségekre és a lehetséges kapcsolódási pontokra irányítja.

A középpontban nemcsak a művészek és aktuális munkáik állnak. Ugyanilyen jelentősége van az őket körülvevő és az általuk alakított kapcsolatok sokoldalú hálózatának. Jónéhány képregényszerző kollektívákba, klubokba vagy csoportokba tömörül, eszmecserét folytat másokkal, társaival közösen fanzinokat és magazinokat ad ki. A szerzők a tartalom, a forma és a stílus által tudatosan tartják távol munkáikat azon értékesítési módszerektől, amelyeket a kommerciális, mainstream képregények követnek. Történeteiket a piaci kényszerektől mentesen mesélik el és alakítják. Képregényeik olyan publikumot szólítanak meg, amelyet nem lehet hagyományos piaci eszközökkel megnyerni.

Hogyan talál azonban a független képregény az olvasóira? Olyan elhivatott és motivált emberek egyesületekben, kiadókban és könyvesboltokban szőtt hálózatán keresztül, akik országosan és nemzetközileg is különböző szinten tevékenyek. Fesztiválokat, kiállításokat, workshopokat szerveznek, kiadókat és szponzorokat keresnek, ezáltal biztosítják a külvilág figyelmét, a kölcsönös kapcsolatokat és a tapasztalatcserét, megerősítve e színes szőttes fonalait.

Az egyes hálózatokat átfogó mentális térképre mindazonáltal jellemző az egyoldalú, „arccal Nyugatnak, háttal a többieknek” irányultsága. A közvetlen szomszédok gyakran látótávolságon kívül rekednek. Éppen erre a problémára irányul az hat országra fókuszáló comiXconnection projekt kiindulási pontja. Felhívja a figyelmet – a történelmi, politikai, nyelvi és mentális határokon átívelő – meglévő kapcsolódási pontokra és a jövőben elképzelhetőekre.

„A képregény ritkán jár egyedül!”. Vele tartanak a rokon művészeti ágak is, mint az illusztráció, a tervezőgrafika, az animáció, a street art, a graffiti, a zene és a performance. Az egybevetésből adódó perspektívaváltás és szemlélettágítás reményeink szerint szinergikus hatásokhoz vezet a hálózatépítésben, fokozottabb észlelést és végeredményben e képregénytípus nagyobb megbecsülését eredményezi. A képregény mint médium óriási spektruma mindenekelőtt arra a lehetőségre mutat rá, hogy a képregény a jövőben innovatív kommunikációs formaként is szolgál majd.