Шта бива када,
супержена Хорни Дајк сретне депресивну мачку Зорку, злокобни гаврани прете гуменој паткици, скитница Мита Комбајн помно слуша Момиркине партизанске приче, а суперхероја Лавандермена муче кошмари?

То је онда,
comiXcon­nec­tion – strip, bandă dese­n­ată, strip, képregény, стрип

Колико су разнолики називи за медиј стрип, толико су различити и његови прикази у Хрватској, Словенији, Румунији, Мађарској, Србији, Босни и Херцеговини. Историја настанка стрипа непосредно одражава поједине политичке околности и отвореност друштва у погледу на ову уметничку форму и овај облик комуникације. Због тога од земље до земље варира граница између мејнстрим и алтернативног стрипа. comiXcon­nec­tion представља независни стрип из ових шест земаља у најширем смислу речи и скреће пажњу на различитости и могуће везе.

У центру пажње нису само уметници и њихова актуелна дела. Свестрана умреженост коју сами граде и која их окружује, подједнако је важна. Поједини аутори стрипа оснивају удружења, клубове или групе, сарађују и објављују фанзине и магазине. Садржајем, формом и стилом њихов рад свесно не подлеже нормама тржишта које комерцијални мејнстрим стрипови прате. Своје приче приповедају и обликују растерећени од притиска продаје. Њихови стрипови привлаче посебну врсту публике, која се не придобија уобичајеним тржишним стратегијама.

Како то онда независан стрип налази своје читаоце? У томе помаже мрежа ангажованих и мотивисаних људи из удружења, издавачких кућа и књижара, активних на различитим нивоима у земљи и иностранству. Организују фестивале, изложбе, радионице и придобијају издаваче и спонзоре, чиме осигуравају ширу спознају, обострани контакт и размену и учвршћују нити овог шареног плетива.

За менталну мапу појединих мрежа ипак је типична, најчешће једнострана оријентација по принципу: „лицем ка западу, а леђима ка осталима”. Непосредни суседи често су изван видоркуга. Управо на ову чињеницу пројекат comiXcon­nec­tion и усмерава пажњу у овим земљама. Пројекат упућује на већ постојеће и евентуалне будуће везе мимо историјско — политичких, језичких и менталних граница.

Један стрип ретко долази сам!“ Ово се односи на сродне уметничке форме као што су илустрација, графички дизајн, анимација, street art, графити, музика и перформанс. Различите промене перспективе и ширење видика, као резултат оваквог синопсиса, воде – надајмо се – ка синергији у умрежавању, до подизања свести и напослетку до повећања вредновања ове врсте стрипа. Несагледив опсег могућности које медиј стрип нуди, упућује на бројне области, у којима би стрип, као иновативан облик комуникације, могао да се користи у будућности.